04 240 05 25

Maison relais de Reuler

Realisatioun vun enger Maison Relais mat 4 Aktivitéitssäll, Bannentrap, Sanitär, Faarweg Fassad, Solarkap

Gesamtfläch

228 m²

Zuel u Modüllen

8

Spezialtechniken

Wäermepompel Loft/Loft, Ventilatioun, Sanitär
Locatioun
Clervaux