04 240 05 25

Earth Day. Elke dag.

We weten dat bouwen een aanzienlijke invloed heeft op het milieu en dat stadsplanning belangrijk is voor onze toekomst. Als ontwerpers van gebouwen voelen we dagelijks dat we de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om zo efficiënt mogelijk te bouwen en werkruimtes te creëren.

Het is tijd om duurzaam te bouwen

Om te voldoen aan de behoeften van economische ontwikkeling en tegelijkertijd rekening te houden met het milieu.

De noodzaak om nieuwe werkplekken, kantoren, scholen, klinieken en bejaardentehuizen te creëren is onvermijdelijk. De grenzen komen echter dichterbij voor wat betreft de grond en middelen. De Waalse en Vlaamse regeringen hebben al plannen gemaakt om het uitdijen van steden* een halt toe te roepen. De mentaliteit is ook veranderd. Het is tijd om intelligenter te bouwen.

Ons doel is niet om van modulair bouwen een back-upplan te maken. Het gaat veel verder dan dat. Modulair bouwen scoort al op alle punten. Deze manier van bouwen kan sowieso voldoen aan alle wettelijke vereisten op het gebied van milieu, gezondheid, toegankelijkheid en stadsplanning. Het voldoet ook aan alle checklists voor steriele, beschermde of schoolomgevingen. Maar het biedt ook alles wat u zich maar kunt wensen op het gebied van comfort, inrichting en esthetiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat modulair bouwen één van de grote oplossingen van de toekomst is.

*In Wallonië beoogt men de bodemafdekking met 50% te verminderen tegen 2030.

Bouwen zonder bodemafdekking

Dankzij hun zelfdragende structuur kunnen modulaire gebouwen op blokken worden gezet in plaats van op een betonnen ondergrond. Dit helpt het risico op overstromingen te verminderen.

Geïndustrialiseerde productie

Kwaliteitsgebouwen, ontworpen om lang mee te gaan. Maar ook minder afval, minder energie, minder transport en een hoge capaciteit voor herfabricage.

Inzetten op flexibiliteit

Gebouwen van Degotte worden ontworpen met het idee dat niets definitief is. Ze kunnen evolueren, veranderen, verplaatst of doorverkocht worden en veel langer meegaan dan wanneer ze statisch zouden zijn.

Vooruitgang versnellen door concrete initiatieven

Deelname aan de oproep voor het indienen van projectvoorstellen rond afval en hulpbronnen van SPW

De 4 thema’s van de projectoproep zijn:
  • Kwalitatieve en kwantitatieve preventie door middel van ecodesign.
  • Preventie door de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen.
  • Ontwikkeling van hergebruik en/of voorbereiding op hergebruik.
  • Sorteren en selectief inzamelen om recycling te vergemakkelijken.
Ons project is gericht op interne lagen (die in de CO2-voetafdruk worden geïdentificeerd als belangrijke bronnen van CO2-equivalente emissies) met het oog op selectieve deconstructie en omkeerbaarheid van assemblages. Het doel is om de voorbereiding en het hergebruik van bouwmaterialen aan te moedigen binnen een FE-bedrijfsmodel (functionele economie). In dit economische model heeft de fabrikant (wij dus) er alle belang bij dat zijn product lang meegaat, verspilling wordt vermindert en de circulaire economie wordt bevordert. Geen slechte manier om milieu-uitdagingen aan te pakken.

Koolstofvoetafdruk van het bouwprincipe

In 2021 heeft Degotte de gedurfde beslissing genomen om fulltime personeel aan te nemen dat zich bezighoudt met de milieuprestaties van ons bouwprincipe, met als doel om op middellange termijn de productie te industrialiseren en te standaardiseren.

Dit MVO-initiatief (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) begint met:

  • een analyse van de afvalstromen, die zal leiden tot de aanstelling van een AVM (AfvalValorisatieManager);
  • en een analyse van de milieuprestaties over de gehele levenscyclus van het huidige bouwprincipe, wat zal leiden tot een operationele koolstofvoetafdruk per bouwlaag volgens het model van Brand*.

*Dit interne hulpmiddel is gebaseerd op het gebruik van milieu- en gezondheidsverklaringen, en vormt in wezen een vergelijkend hulpmiddel dat ontworpen is om acties te prioriteren.

Lokale leveranciers

Onze 30 belangrijkste leveranciers bevinden zich binnen een straal van 30 km rond het bedrijf. Naast de besparingen die dit met zich meebrengt op het gebied van transport en CO2-uitstoot, is het voor ons heel zinvol om het lokale economische weefsel te ondersteunen.

Productie van hernieuwbare energie

Op onze toekomstige productielocatie is de installatie gepland van fotovoltaïsche zonnepanelen (90 kWp kilowattpiek) en een biomassaketel die wordt gevoed door onze houtafvalstroom.

Afvalbeheer met 12 afvalstromen

Na het analyseren van onze afvalstromen en het aanstellen van een afvalvalorisatiemanager, zijn we overgestapt van het beheer van 3 afvalstromen met sortering naar 12 afvalstromen.

We doen al heel veel,
maar daar zullen we het niet bij laten.

2022-2024

Deelname aan de oproep voor het indienen van Waalse projectvoorstellen rond afval en hulpbronnen

2023

Implementatie van onze MVO-aanpak bij het INDR* voor de Luxemburgse markt.

*Nationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

2023-2024

Koolstofvoetafdruk van onze organisatie

2023-2026

Ecodesign per laag van ons bouwprincipe. Fase 1: optimalisatie van de deconstrueerbaarheid voor het metalen frame van de modules.

2026

Nieuwe energie-efficiënte fabriek met een productielijn die meer standaardisatie mogelijk maakt.