04 240 05 25

Bernard Charlier praat met ons over milieubeheer

Off-site 3D-bouwen biedt een aantal inherente voordelen, niet in het minst de standaardisatie en lean manufacturing die de industrialisatie met zich meebrengt.

De geringe bodemafdekking en de omkeerbaarheid van het gebruik van de grond, de lage impact op omwonenden en mobiliteit, de hoge capaciteit voor hergebruik van materialen op de productielocatie dankzij de implementatie van omgekeerde logistiek, de kwaliteit, veiligheid en het comfort van het werken in een beschutte omgeving en de consistente kwaliteit van de geleverde producten … Het zijn stuk voor stuk milieuvoordelen die inherent zijn aan het principe van off-site bouwen.

Tegelijkertijd is het bedrijf zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpbronnen, op economisch en sociaal gebied, en voor het milieu. Er wordt nu, in een continu proces, overgestapt op een milieubeheersysteem.

Deze aanpak heeft onlangs een belangrijke extra dimensie gekregen met de aanstelling van personeel dat zich bezighoudt met alle milieugerelateerde onderwerpen. Deze omvatten momenteel, maar zijn niet beperkt tot:

  • Een koolstofbalans van ons off-site 3D-bouwprincipe op basis van levenscyclusanalyses en beschikbare milieu-informatiebladen voor de gebruikte producten en uitrusting.
  • Een afvalbeheerplan met afvalstroom- en prestatiebewaking en gekwantificeerde doelen voor het verminderen van de afvalproductie.
  • Een waakzaam oog voor duurzame materialen van biologische oorsprong en anticiperen op veranderingen in aanbevolen of verplichte normen voor milieuprestaties in de bouwsector.

Degotte zet zich vastberaden en met overtuiging in voor al deze aspecten.

Bernard CHARLIER, Ontwikkelaar circulaire economie – Degotte sa/nv

Environment-1

Partager l'article :